český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec® NEUTRALENE® AL 30 – AL 50 – AL 66+ luktfria avfettningsmedel
Last update: 2023/07/27 14:43

 

LÖSNINGSMEDEL FÖR

AVFETTNING LUKTFRITT

Optimerat förhållande mellan flampunkt och avdunstningshastighet

CERTIFIERAT MED NSF K1 för livsmedelsindustrin (IAA)

Slutna miljöer, monteringsanläggningar

Avfettande rengöringsmedel för komponenttvättar och däck

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 30

AVDUNSTNINGSHASTIGHET: 15 minuter vid 20 °C (utan luftflöde)

FLAMPUNKT I VAKUUM 30 °C

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 50

AVDUNSTNINGSHASTIGHET: 30 minuter vid 20 °C (utan luftflöde)

FLAMPUNKT I VAKUUM 48 °C

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 66+

AVDUNSTNINGSHASTIGHET: 45 minuter vid 20 °C (utan luftflöde)

FLAMPUNKT I VAKUUM 63 °C

 

 

PRODUKTINFORMATION
Luktfri vätska, särskilt anpassad för alla traditionella avfettnings- och saneringsprocesser inom metall- och plastindustrin.
Lösningsmedel med utmärkt förmåga att lösa mineraliska och syntetiska fetter och oljor. Det avlägsnar även alla organiska eller oorganiska föroreningar (damm, metallspån, filspån ...).
Innehåller inga stabiliseringsmedel. Orsakar inte korrosion på metall. Kompatibel med alla metaller och med de flesta plastmaterial och elastomerer.
Har en avdunstningshastighet som är anpassad för snabb och effektiv rengöring: NEUTRALENE® AL 30 har en mycket låg ytspänning som gör att den hinner verka på komplexa geometrier och bottenhål innan den avdunstat helt.

På så sätt ser det till att smuts avlägsnas helt och lämnar alla ytor rena och fria från rester.


TILLÄMPNINGAR

Kan användas kallt: med trasa, genom blötläggning, med pensel, med sugrengöring.
Lämpat för avfettning inom maskinteknik:

  • Avfettning av arbetsstycken.
  • Avfettning av stativ för maskinverktyg, av metallställningar.
  • Rengöring av lager, kugghjul, filter.
  • Industriellt underhåll
  • Rengöring av sprutgjutningsformar.
  • Rengöring efter lagring.
  • Ytpreparering före montering
  • Monteringsanläggningar 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

AL 30

VÄRDEN

AL 50

VÄRDEN

AL 66+

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Flytande

Flytande

Flytande 

-

Färg

  Visuell

Färglös

Färglös

Färglös 

-

Lukt

  Olfaktorisk

Inget

Inget

Inget 

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

745

753

766 

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4150

1,4151

1,4250

-

Fryspunkt

  ISO 3016

-20

-25

-30 

°C

Löslighet i vatten

  -

0

0

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

0,86

1,00

1,2

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

< 0,1

<0,1

<0,1 

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

< 0,1

0,1

0,1 

gI2/100g

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

0,01

0,01

0,01 

%

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

0

0

%

Ångtryck vid 20°C

  NF EN 13016-1

> 0,1

>0,1

 >0,1

hPa

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

AL 30

VÄRDEN

AL 50

 VÄRDEN

AL 66+

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

45

46

46 

-

Förångningshastighet

  -

15

30

45

min

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

24,7

24,4

25,3

Dynes/cm

Genombrottsspänning

  SS-EN 60156/IEC 156

60000 

63000

63 000

Volt

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1a 

1a

1a 

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

AL 30

VÄRDEN

AL 50

VÄRDEN

AL 66+

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

  ISO 2719

30 

50

63

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

>230 

>230

>230 

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

0,6 

0,6

0,9

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

7,0 

7,5

7,8 

% (volym)

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

AL 30

VÄRDEN

AL 50

 VÄRDEN

AL 66+

ENHETER

Anisidinvärde

  NF ISO 6885

 <1

<1

 <1

-

Peroxidvärde

  NF ISO 3960

 <1

<1

 <1

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

  -

<1

<1

 <1

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

  GC-MS

0

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

  GC-MS

0

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

AL 30

VÄRDEN

AL 50

 VÄRDEN

AL 66+

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

  OCDE 301

nm 

nm

nm 

-

Ångtryck vid 20°C

  -

>0,1 

>0,1

>0,1 

hPa

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

  -

100 

100

100 

%

Svavelinnehåll

  GC-MS

0

%

Benseninnehåll

  ASTM D6229

0

%

Totalt halogeninnehåll

  GC-MS

 

 

 

%

Innehåll av klorinerade lösningsmedel

  -

0

 %

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

  -

0,0

0,00

0,00 

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

0

0

 0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

0

 0

%

Kolbalans, livscykelanalys.

  ISO 14040

nm 

nm

nm 

Kol, motsvarighet i kg

YTTERLIGARE EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

AL 30

VÄRDEN

AL 50

VÄRDEN

AL 66+

ENHETER

Innehåll av tungmetaller och metalloider

GC.MS

0

0

 0

ppm

Anilinpunkt

NF T 07,021

64

66

 66

°C

Bromtal

NF ISO 3839

5

4 

mg/100 g

 

BRUKSANVISNING

Farligt. Följ försiktighetsanvisningarna. Läs noga faro- och riskangivelserna på förpackningen. Se säkerhetsdatabladet.

 

FÖRPACKNINGAR

 

           

 

                                         IBC-behållare 1000 L

Lösningsmedel för avfettning och rengöring, godkänt för NSF K1. Optimerat förhållande mellan flampunkt och avdunstningshastighet. Kan användas för manuell rengöring eller i komponenttvätt. Mobil utrustning från DETECT BLUE® som är spårbar och identifierbar enligt HACCP BRC8 IFS. luktfritt lösningsmedel för avfettning och rengöring. kan användas för avfettning i komponenttvätt. Lösningsmedel kontakt med livsmedel, avfettningsmedel kontakt med livsmedel, luktfritt lösningsmedel, luktfritt avfettningsmedel, lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer lösningsmedel. Industriella avfettningsmedel. lösningsmedel som tar bort livsmedelsrester. NSF-godkänt lösningsmedel. Avfettande lösningmedel. Luktfritt lösningsmedel. Lösningsmedel för komponenttvätt. Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

                                               200 L kagge 

Lösningsmedel för avfettning och rengöring, godkänt för NSF K1. Optimerat förhållande mellan flampunkt och avdunstningshastighet. Kan användas för manuell rengöring eller i komponenttvätt. Mobil utrustning från DETECT BLUE® som är spårbar och identifierbar enligt HACCP BRC8 IFS. luktfritt lösningsmedel för avfettning och rengöring. kan användas för avfettning i komponenttvätt. Lösningsmedel kontakt med livsmedel, avfettningsmedel kontakt med livsmedel, luktfritt lösningsmedel, luktfritt avfettningsmedel, lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer lösningsmedel. Industriella avfettningsmedel. lösningsmedel som tar bort livsmedelsrester. NSF-godkänt lösningsmedel. Avfettande lösningmedel. Luktfritt lösningsmedel. Lösningsmedel för komponenttvätt. Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

                                           20 L trumma

Lösningsmedel för avfettning och rengöring, godkänt för NSF K1. Optimerat förhållande mellan flampunkt och avdunstningshastighet. Kan användas för manuell rengöring eller i komponenttvätt. Mobil utrustning från DETECT BLUE® som är spårbar och identifierbar enligt HACCP BRC8 IFS. luktfritt lösningsmedel för avfettning och rengöring. kan användas för avfettning i komponenttvätt. Lösningsmedel kontakt med livsmedel, avfettningsmedel kontakt med livsmedel, luktfritt lösningsmedel, luktfritt avfettningsmedel, lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer lösningsmedel. Industriella avfettningsmedel. lösningsmedel som tar bort livsmedelsrester. NSF-godkänt lösningsmedel. Avfettande lösningmedel. Luktfritt lösningsmedel. Lösningsmedel för komponenttvätt. Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

Produkt för livsmedelsindustrin (SLI)

Är en del av ett integrerat tillvägagångssätteller en HACCP-metod

Faroanalys, kritiska styrpunkter för kontroll

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS (livsmedelslag)

 

NSF-kategori:

Lösningsmedel K1: ska endast användas utanför områden där livsmedel framställs (ångorna får inte komma in i tillverkningsområdet) för att avfetta utrustning (till exempel transportbandslager och underhåll av andra mekaniska komponenter) som används i tillverkningsområden.

 

ANVÄDNINGSMETODER

                   

       

             

Avfettning med trasa

Avfettning med borste

 

 
Dispenserare av lösningsmedel  

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE