český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec® NEUTRALÈNE® AL 30 – AL 50 – AL 66+ odmašťovací rozpouštědla zcela bez zápachu
Last update: 2024/02/08 11:35

ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLA

ZCELA BEZ ZÁPACHU

Optimální poměr mezi bodem vzplanutí a rychlostí odpařování

S osvědčením NSF K1 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Stísněné prostředí, montážní a sestavovací dílny.

Odmašťovací čistič pro fontány s rozpouštědly, pneumatiky

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 30

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ 15 minut při 20 °C (při nulovém průtoku vzduchu)

BOD VZPLANUTÍ V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ 30 °C

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 50

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ 30 minut při 20 °C (při nulovém průtoku vzduchu)

BOD VZPLANUTÍ V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ 48 °C

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 66+

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ 45 minut při 20 °C (při nulovém průtoku vzduchu)

BOD VZPLANUTÍ V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ 63 °C

  

 

 

POPIS
Kapalina zcela bez zápachu, zvláště vhodná pro všechny odmašťovací a klasické odprašovací činnosti v kovoprůmyslu a plastikářském průmyslu.
Vynikající rozpouštědlo pro tuky a oleje minerálního nebo syntetického původu. Odstraňuje také veškeré organické a anorganické znečištění (prach, kovové hobliny, kovové piliny, atd.).
Neobsahuje žádné stabilizátory. Nepůsobí na korozi kovů. Kompatibilní se všemi kovy a většinou plastů a elastomerů.
Má přizpůsobenou rychlost odpařování pro účinné a rychlé čištění: NEUTRALÈNE® AL 30 má extrémně nízké povrchové napětí, což mu umožňuje působit na součásti se složitou geometrií a slepými otvory před úplným odpařením.

Tím je zajištěno úplné odstranění nečistot a povrchy zůstávají zcela čisté a beze zbytků.


OBLASTI POUŽITÍ

Lze použít za studena: hadrem, máčením, kartáčem, odsáváním.
Je vhodný pro odmašťování v mechanice:

  • Odmašťování obráběných dílů.
  • Odmašťování rámů obráběcích strojů, podvozků.
  • Čištění ložisek, pastorků, filtrů.
  • Průmyslová údržba.
  • Čištění vstřikovacích forem.
  • Čištění po uskladnění.
  • Příprava povrchu před montáží.
  • Montážní a sestavovací dílny.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

AL 30

ÚDAJE PRO

AL 50

ÚDAJE PRO

AL 66+

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Tekutina

Tekutina

Tekutina 

-

Barva

 Vizuální

Bezbarvý

Bezbarvý

Bezbarvý 

-

Zápach

 Čichový vjem

N/A

Bez

Bez 

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

745

753

766 

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4150

1,4151

1,4250

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-20

-25

-30 

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

0

0

%

Kinematická viskozita při 40 °C

 NF EN 3104

0,86

1,00

1,2

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

< 0,1

< 0,1

< 0,1 

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

< 0,1

0,1

0,1 

gI2/100 g

Obsah vody

 NF ISO 6296

0,01

0,01

0,01 

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0

0

%

Tenze páry při 20 °C

 NF EN 13016-1

> 0,1

< 0,1

 < 0,1

hPa

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

AL 30

ÚDAJE PRO

AL 50

 ÚDAJE PRO

AL 66+

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

45

46

46 

-

Rychlost odpařování

 -

15

30

45

min.

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

24,7

24,4

25,3

Dyn/cm

Přeskokové napětí

 NF EN 60156 / IEC 156

60 000 

63 000

63 000

V

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a 

1a

1a 

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

AL 30

ÚDAJE PRO

AL 50

ÚDAJE PRO

AL 66+

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 ISO 2719

30 

50

63

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

< 230 

< 230

< 230 

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

0,6 

0,6

0,9

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

7,0 

7,5

7,8 

% (objemová)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

AL 30

ÚDAJE PRO

AL 50

 ÚDAJE PRO

AL 66+

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

 NF ISO 6885

 < 1

< 1

 < 1

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

 < 1

< 1

 < 1

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

 -

< 1

< 1

 < 1

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

0

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

0

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

 GC-MS

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

AL 30

ÚDAJE PRO

AL 50

 ÚDAJE PRO

AL 66+

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

 OECD 301

nm 

nm

nm 

-

Tenze páry při 20 °C

 -

< 0,1 

< 0,1

< 0,1 

hPa

Obsah VOC (těkavé organické látky)

 -

100 

100

100 

%

Obsah síry

 GC MS

0

%

Obsah benzenu

 ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogenů

 GC MS

 

 

 

%

Obsah chlorových rozpouštědel

 -

0

 %

Obsah aromatických rozpouštědel

 -

0,0

0,00

0,00 

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

 Nařízení CLP

0

%

Obsah sloučenin s GWP

 -

0

0

 0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

0

 0

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

 ISO 14040

nm 

nm

nm 

kg ekvivalent uhlíku

DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

AL 30

ÚDAJE PRO

AL 50

ÚDAJE PRO

AL 66+

JEDNOTKA

Obsah těžkých kovů a metaloidů

GC.MS

0

0

 0

ppm

Anilinový bod

NF M 07.021

64

66

 66

°C

Bromový index

NF ISO 3839

5

4

 

Mg/100 g

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

BALENÍ

 

           Kontejner GRV 1000 L

 

 

Čistící a odmašťovací rozpouštědlo schválené NSF K1. Optimální poměr mezi bodem vzplanutí a rychlostí odpařování Lze použít k ručnímu čištění nebo čištění fontánou. Odnímatelné zařízení DETECT BLUE® je sledovatelné a detekovatelné podle HACCP BRC8 IFS. Odmašťovací rozpouštědlo zcela bez zápachu. Vhodné pro použití na odmašťovacích fontánách. Rozpouštědlo pro styk s potravinami, odmašťovadlo pro styk s potravinami, rozpouštědlo bez zápachu, odmašťovadlo bez zápachu, odmašťovací rozpouštědla, rozpouštědla. Výrobci průmyslových rozpouštědel. Dodavatelé rozpouštědel. Průmyslová odmašťovací rozpouštědla. Potravinářská rozpouštědla. Rozpouštědlo nsf. Odmašťovací rozpouštědlo. Rozpouštědlo bez zápachu Fontánové rozpouštědlo. Fontánové rozpouštědlo pro odmašťování. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

   Sud 200 L    

 

 

Yağlayıcıların, yapışkan izlerinin, bitkisel yağların yağının giderilmesi için yağ çözme ve temizleme çözücüsü. Parlama noktası ölçülemez. Ultra yüksek buharlaşma hızı. yağ çözücü solvent, mekanik çözücü, soğukta yağ çözücü, klorsuz yağ çözücü, endüstriyel yağ çözücüler, endüstriyel yağ çözücü üreticisi, silikon çözücü, klorlu çözücülerin ikamesi, klorlu çözücülerin yerine kullanım, yapışkan izleri için temizleyici, yapıştırıcı izleri için temizleyici, kendinden yapışkan izleri için temizleyici. Endüstriyel çözücü üreticileri, endüstriyel çözücü tedarikçileri. çözücüler. endüstriyel çözücüler. Yağ çözücü solvent. Temizleme solventi. Yapıştırıcı izleri için çözücü. Bitkisel yağlar için çözücü. Yağ çözme solventleri. Hayvansal yağlar için çözücü. Yapıştırıcı eser solventler. Lehim eritkeni çözücüsü. Yeni çözücüler. Yeni çözücü. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. ch2 cl2 yerine geçer. CMR yerine geçer. Aseton yerine geçer. Aseton yerine geçer. NMP yerine geçer. Poliüretanlar için çözücü. Epoksi için çözücüler. Polyester çözücü. Yapışkan çözücü. Boya çözücü. Reçine çözücü. Vernik çözücü. Elastomerik çözücüler. Endüstriyel bakım ürünü

 

 

 

 

 

   Kanystr 20 L

 

Čistící a odmašťovací rozpouštědlo schválené NSF K1. Optimální poměr mezi bodem vzplanutí a rychlostí odpařování Lze použít k ručnímu čištění nebo čištění fontánou. Odnímatelné zařízení DETECT BLUE® je sledovatelné a detekovatelné podle HACCP BRC8 IFS. Odmašťovací rozpouštědlo zcela bez zápachu. Vhodné pro použití na odmašťovacích fontánách. Rozpouštědlo pro styk s potravinami, odmašťovadlo pro styk s potravinami, rozpouštědlo bez zápachu, odmašťovadlo bez zápachu, odmašťovací rozpouštědla, rozpouštědla. Výrobci průmyslových rozpouštědel. Dodavatelé rozpouštědel. Průmyslová odmašťovací rozpouštědla. Potravinářská rozpouštědla. Rozpouštědlo nsf. Odmašťovací rozpouštědlo. Rozpouštědlo bez zápachu Fontánové rozpouštědlo. Fontánové rozpouštědlo pro odmašťování. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Výrobek pro zemědělský a potravinářský průmysl

Spadá do přístupu nebo metody HACCP

Analýza rizik, řízení kritických bodů

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategorie NSF:

Rozpouštědlo K1: lze použít mimo potravinářské výrobní prostory (výpary se nesmí dostat do výrobního prostoru) k odmašťování zařízení (např. ložisek dopravníků, pro údržbu jiných mechanických prvků, atd.) používaných ve výrobních prostorech.

 

ZPŮSOBY POUŽITÍ

                   

       

             

Odmaštění hadříkem

Odmaštění pomocí kartáče

 

 
Do mycích zařízení  

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE